top of page
Virtropolis front.JPG

virtropolis

År 2060.


5 minutter over ti om aftenen.


4 skæbner møder ind med skarpladte våben.


3 andre er skygger i natten.


2 uger efter fangeoprøret i Ståltårnet.


1 aften, der ændrer alle syv liv.

Fem fortællinger om vores fejl og mangler, håb og drømme, livet, døden og den virtuelle zone midt imellem.

Hver fortælling er en separat livshistorie – samlet er de én fatal aftens jagt igennem den neonbelyste asfaltjungle.

Virtropolis er en selvstændig fortsættelse til romanen Mediatropolis.

bottom of page